Harbin
Guinness
Miller
Staropromen
Tri Medveda
Dr.Diesel
Brahma
Lowenbrau
Klinskoe
Sib.Korona
Zhigulevskoe
Singha
Navch
Eva
Online
Surprise
Nongfu
Zbyzsko
Oxota

Манай байгууллага нийт 70 - 100 ажилтантай Ажилтны сэтгэлгээ, хандлага мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх замаар сэтгэл ханамж, бүтээмжийг дээшлүүлж байгууллагын эрхэм зорилго алсын харааг хэрэгжүүлэх гүүр бизнесийн салбарт таны найдвартай түнш байна. Ажилтан бол манай компанийн үнэт баялаг.

KPI - ийн үнэлгээ болон ур чадварын үнэлгээг маш нарийн стандарт, процессын дагуу нэвтрүүлснээр өрсөлдөхүйц цалин хөлс, гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал, карьер хөгжлийн бодлого зэргийг ажилтнууддаа маш нээлттэй бөгөөд тодорхой болгож чадсан. KPI - ийн үр дүнд үндэслэн ажилтнууддаа Үндсэн цалин + урамшуулалт цалин + KPI урамшуулал + GMбонус + Лояалти урамшуулал зэрэг ажилтныг урамшуулах тасралтгүй бодлогыг баримталдаг. Компанийн ажилтнуудад зориулсан хөнгөлөлт халамжийн журмын дагуу ажилтнуудынхаа нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, тухайн ажилтанд нэн тэргүүнд тулгамдаж буй асуудлуудад анхаарал хандуулан ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго: Монгол Улсын Топ Аж ахуй нэгжийн нэг болж бизнесийн салбарт Манлайлагч байна.